เรื่องของหนังสือเดินทาง (Passport)

Passport

หากท่านต้องการเดินทางไปเล่นคาสิโนที่ต่างประเทศล่ะก็ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ คือ Passport เพราะเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนของ ท่านในการเข้าหรือออกประเทศนั้นๆ ครับ บางประเทศที่เคร่งครัด เค้าสามารถขอตรวจพาสปอร์ตท่านได้ตลอดเวลา และหากท่านมีแล้วท่านยังต้องตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางซึ่งบางประเทศ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันกลับครับ และถ้าหากท่านยังไม่มี หรือต้องการต่ออายุหนังสือเดินทาง เราจะแนะนำดังนี้ครับบบบบ

 • กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 
  • ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • โทรศัพท์ 02-203-5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
  • ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา 
  • ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์” (ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
  • โทรศัพท์ 0-2383-8401-4, โทรสาร 0-2383-8398
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
  • ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  • โทรศัพท์ 0-2433-0280-87, โทรสาร 0-2433-2554
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
  • ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • โทรศัพท์ 0-5389-1535-6, โทรสาร 0-5389-1534
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
  • ที่อยู่ อาคารนันทนาการในศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ(สนามกีฬา)
  • โทรศัพท์ 0-5360-1323
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก 
  • ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • โทร 055-258-173 หรือ 055-258-155 หรือ 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 
  • ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  • โทรศัพท์ 056-233-453 หรือ 056-233-454, โทรสาร 056-233-452
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี 
  • ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • โทร 042-212827 หรือ 042-212-318, โทรสาร 042-222-810
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น 
  • ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • โทรศัพท์ 0-4324-2707 หรือ 0-4324-3462 หรือ 0-4324-2655, โทรสาร 0-4324-3441
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี 
  • ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • โทรศัพท์ 045-242313-4, โทรสาร 045-242301
  • E-mail : [email protected]
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา 
  • ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • โทร 044-243-132 หรือ 044-243-124, โทรสาร 044-243-133
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี 
  • ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  • โทรศัพท์ 039-301-706-9, โทรสาร 039-301-707
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี 
  • ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  • โทรศัพท์ 077-274940 หรือ 077-274942-3, โทรสาร 077-274941
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต 
  • ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  • โทรศัพท์ 076-222-080 หรือ 076-222-081 หรือ 076-222-083, โทรสาร 076-222-082
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา 
  • ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา 9000
  • โทรศัพท์ 0-7432-6510-1, โทรสาร 0-7432-6506
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา 
  • ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
  • ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
  • โทรศัพท์ 073-274-526 หรือ 073-274-036 หรือ 073-274-037, โทรสาร 073-274-527
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
  • ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  • โทรศัพท์ 038-422438, โทรสาร 038-422437

เวลาเปิดบริการของกองหนังสือเดินทาง
ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น .
สำหรับสำนักงานสาขาในกรุงเทพปริมณฑล ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
สำหรับสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด โดยไม่หยุดพักกลางวัน

You Might Also Like