การไปเที่ยวญี่ปุ่นนอกจากจะได้สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ ชิมอาหารการกินที่อร่อย สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คน

อยากไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ก็คือ สวนดอกไม้ เพราะสวนดอกไม้ที่ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

พักผ่อนชั้นดีทีเดียว โดยเฉพาะที่ Hitachi Seaside Park ในเมืองฮิตาชินากะ ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่ถูกจัดแต่ง

อย่างสวยงาม ยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิเดือนกันยายน เพื่อนๆอาจจะต้องตะลึงไปกับความสวยงาม

ของต้น kokia สีแดงสด ที่หาดูที่ไหนๆได้ยากทีเดียว

 

คําแนะนํา

- ค่าเข้าชม 400 เยน สวนเปิดทุกวันตั้งแต่ 9.30 เป็นต้นไป ส่วนเวลาปิดขึ้นกับฤดูกาล สวนนี้อยู่ห่างจากโตเกียว

  ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 1.5 ชั่วโมง

- Kokia ปกติจะสีเขียว ช่วงเวลาที่มันสีแดงจะมีจํากัดมากคือเดือน ต.ค. เท่านั้น โดยสวนจะจัดงาน Carnival

  สําหรับชม Kokia ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ก.ย. ถึงกลางเดือน ต.ค. เป็นต้นไป ซึ่งวันที่แน่นอนจะเปลี่ยนไปในแต่ละปี

- ของที่ระลึกสําคัญในร้านนี้คือ โดรายากิ (อันเดียวกับที่โดราเอมอนกิน) ที่ทําลายเป็นรูปพุ่มไม้ Kokia