เมื่อไอเย็นพัดผ่านมาสัมผัสผิวกาย นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ดอกบัวตอง กำลังบานสะพรั่ง เหลืองอร่ามไปทั่วทั้งดอย
บัวตอง หรือ พอหมื่อนี่ (อังกฤษ: Mexican Sunflower Weed; ชื่อวิทยาศาสตร์: Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray.)
เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก เป็นไม้ดอกมีอายุยืนยาวหลายปี สามารถสูงได้ถึง 5 เมตร ออกดอกเป็นช่อเดียว
บริเวณปลายกิ่ง มีสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ดอกวงนอกเป็นหมัน กลีบเรียวมีประมาณ 12–14 กลีบ
ดอกวงในสีเหลืองส้มเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบของบัวตองเป็นใบเดี่ยว รูปไข่หรือแกมขอบขนาน มีขนขึ้นเล็กน้อยประปราย
บริเวณ ปลายใบเว้า มีขนขึ้นเล็กน้อยประปราย ปลายใบเว้าลึก 3–5 แฉก ชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น

 

จะออกดอกสวยงามที่สุดบนยอดดอยที่สูงกว่า 800 เมตรขึ้นไป โดยจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึงต้นเดือนธันวาคมเท่านั้น ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพราะดอกบัวตองมักขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น และจะออกดอกสวยงามที่สุดบนยอดดอยที่สูงกว่า 800 เมตรขึ้นไป
อีกทั้งจะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี3

ทั้งนี้ ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้จัดงาน "เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2555" ขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งนับเป็นทุ่งดอกบัวตอง ที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปสัมผัส