9 เทวสถาน "ตามรอยพระพิฆเนศวร อัษฏวินายัก "ไปแล้วเพิ่มบุญบารมีใด"

อัษฏวินายัก สถานที่ประดิษฐานพระสวายัมภูคณปติ
อัษฏวินายักสถานที่ประดิษฐานพระสวายัมภูคณปติ
ที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังศรัทธาเทวาลัยของพระพิฆเนศวร์ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติทั้ง 8 แห่ง และสิทธิวินายักเทวสถานที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อความร่ำรวย และมั่งคั่งบารม รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ที่มีความเชื่อว่า
ถ้าได้ไปนมัสการหรือนำพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมี
ตามเทวาลัยครบทุกแห่ง จะเป็นการเติมเต็มและสะสมบุญบารมี
ของท่านให้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ และรุ่งเรืองในชีวิต 

เทวสถาน ศรีจินดามณี
(Shri Chintamani)
เทวสถาน ศรีวิฆเนศวร
(Shri Vighnesvar)
เทวสถาน ศรีมหาคณปติ
(Shri Mahaganapati)
แห่งเมืองเธ-อู ขอได้ซึ่งทรัพย์สิน
เงินทอง และความสมบูรณ์
พูนสุขที่มากขึ้น
แห่งเมืองโอจาร์ห ขอสิ่งใดจะได้ผลอย่างตั้งใจ ไม่พบพาลอุปสรรค์ ในการประกอบกิจกการ แห่งเมืองรันยันกาวน์ ขอชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ยิ่งใหญ่และลาภยศ สรรเสริญ 
เทวสถาน ศรีคีรีจัตมากา
(Shri Girijatmaj)
เทวสถาน ศรีสิทธิวินายัก
(Shri Siddhivinayak)
เทวสถาน ศรีมยุเรศวร หรือ โมเรชวา
(Shri Mayureshwar)
แห่งเมืองเลนยาดรี เชื่อว่าเป็นสถานที่แห่งแรกที่ให้กำเนิดองค์พระพิฆเนศวร์ ขอได้ซึ่งการเกิดใหม่ เช่นบุตร หรือพรอันสมบูรณ์พูนสุข แห่งเมือง สิทธาเตก ขอซึ่งความสำเร็จใน
หน้าที่ การงานหรือกระการทำใด อันนำมาซึ่งความร่ำรวย และทรัพย์ เงินทอง
แห่งเมืองแห่งเมืองโมเร่กราวน์ ขอได้ซึ่งชัยชนะเหนือศัตรูเหนือ
อุปสรรคทั้งปวง ประสบความสำเร็จและ เติมเต็มสิ่งที่ขาด
เทวสถาน ศรีบัลลาเลชวา
(Shri Ballaleshwar)
เทวสถาน ศรีวราด์วินายัก
(Shri Varadrinayak)
เทวสถาน สิทธิวินายัก 
แห่งเมืองปาลี ขอความสุข ความสำเร็จ ความทุกข์เศร้า หม่นหมองในชีวิตจะหมดไป  แห่งเมืองมะฮัด ขอได้ซึ่งพรความอมตะ ความสำเร็จลุล่วง ในสิ่งที่ศรัทธาและปรารถนาไว้ แห่งมหาเทพอันยิ่ง ใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วย พลังศรัทธา